Thẩm định giá bất động sản thương mại: DCF Nâng cao

A. DCF Nâng cao: Phân tích cho thuê theo hợp đồng Việc sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) đối với các tài sản bất động sản sản sinh thu nhập, đặc biệt khi có nhiều người thuê với hợp đồng cho thuê phức tạp, là thực sự hợp lý. Các bước căn bản…

Thẩm định giá bất động sản thương mại: Phương pháp thu nhập

– Phương pháp vốn hóa trực tiếp (direct capitalization method) và phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF: discounted cash flows) là 2 phương pháp thu nhập sử dụng để thẩm định giá bất động sản thương mại. + Phương pháp vốn hóa trực tiếp chia thu nhập kinh doanh tịnh (NOI) cho tỷ suất…

Thẩm định giá bất động sản thương mại

1. Thẩm định giá bất động sản thương mại Thẩm định giá (ước tính về giá trị) rất quan trọng đối với các tài sản có tính duy nhất và giao dịch không thường xuyên như tài sản bất động sản. Chúng ta không thể căn cứ vào hoạt động giao dịch của một tài…

Các yếu tố rủi ro khi đầu tư bất động sản thương mại

Đầu tư vào bất động sản thương mại có thể cho tỷ suất sinh lời lớn nhưng cũng tiểm ẩn rất nhiều rủi ro gây ảnh hưởng tới giá trị của bất động sản khiến các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng. Thẩm định giá bất động sản thương mại là thực sự…