Nguyễn Quang Hùng

Tổng Giám đốc & Nhà sáng lập

Là một trong những vị cha đẻ của ngành Thẩm định giá tại Việt Nam, Ông Nguyễn Quang Hùng đã và đang có nhiều công hiến đóng góp to lớn xây dựng và phát triển thị trường thẩm định giá được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính ghi nhận. Ngoài đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc & Chủ tịch HĐQT Công ty VIICY, Ông còn hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban thanh tra, kiểm tra Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Tổng Giám đốc & Nhà sáng lập

Hoạt động trong lĩnh vực M&A khối ngân hàng, Ông Nguyễn Hữu Tuấn là một trong những chuyên gia dạn dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị thương hiệu, thẩm định giá Quyền sở hữu trí tuệ, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá bất động sản, & thẩm định giá trị tài sản tài chính.

Nguyễn Trọng Bình

Phó Tổng Giám đốc

Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tài chính ngân sách, kế toán xây dựng, bán đấu giá các loại tài sản, bất động sản và cổ phần. Ông Trọng BÌnh đã nhận nhiều bằng khen của Bộ Tài chính và Thành phố.

Nguyễn Hữu Bình

Phó Tổng Giám đốc

Là một chuyên gia thẩm định giá bất động sản và dự án đầu tư. Ông Hữu Bình nắm, hiểu rõ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bất động sản trong lòng bàn tay.

Lê Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng Thẩm định giá

Nữ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị mỏ khoáng sản & thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Sơn Hồng Hạnh

Phó phòng Thẩm định giá

Cô Hồng Hạnh có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản gồm các loại máy móc thiết bị & thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Nguyễn Hồng Ngọc

Thẩm định viên về giá

Từng tu nghiệp ở Pháp, cô Hồng Ngọc nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản, & thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản.

Quá trình công tác

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
Quá trình công tác:

 • Từ tháng 6/1981 đến tháng 4/1997 là cán bộ công chức Sở Tài chính Hà Nội, tham gia công tác: Quản lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp, quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính vốn sự nghiệp giao thông đô thị, thủy lợi đê điều, công tác thanh tra.
 • Từ tháng 5/1997 đến tháng 4/2005 là phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý Công sản Sở Tài chính Hà Nội. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính trong công tác xử lý tài sản công, sắp xếp nhà đất, tài sản tịch thu, tịch biên.
 • Từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2008 là Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài chính trong công tác tư vấn giá cả, xác định giá trị doanh nghiệp, công tác bán đấu giá tài sản tịch thu, đấu giá quyền sử dụng đất các dự án lớn thuộc thành phố Hà Nội.
 • Từ tháng 8/2008 đến 2/2016 chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15/0//2008 của UBND Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 3/2016 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam và là Bí thư Chi ủy Công ty trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Thanh tra, Kiểm tra Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017.

Thành tích đã đạt được: Trong quá trình tham gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, quản lý doanh nghiệp. Tổng Giám đốc đã nhận được nhiều Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính; là Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xây dựng và phát triển thị trường thẩm định giá việt Nam năm 2012.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá – Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Vinh danh Ông nguyễn Quang Hùng Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có nhiều cống hiến cho việc xây dựng và phát triển Hội Thẩm định giá Việt Nam ( 2008- 2015 )

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Quá trình công tác:

 • Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2012 là nhân viên phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Tháng 1/2013 đên tháng 6/2014 là chuyên viên phòng Thẩm định giá – Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Đất Việt.
 • Tháng 7/2014 đến này là chuyên viên phòng Thẩm định Tài sản bảo đảm phía Bắc – Khối Thẩm định – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
 • Từ tháng 03/2016 tới nay là Phó Tổng Giám đốc – CTCP Tài chính Viicy Việt Nam.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Quá trình công tác:

 • Từ tháng 1/1984 đến tháng 12/1986 là nhân viên Nhà máy Sơn Tổng hợp Hà Nội.
 • Từ tháng 1/1987 đến tháng 8/1988 là nhân viên Trường cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Từ tháng 9/1988 đến tháng 4/1990 là thợ điện XN Sửa chữa Phương tiện Vận tải Thủy Hà Nội.
 • Từ tháng 5/1990 đến tháng 8/1999 là kế toán xây dựng Cty Tu tạo và Phát triển Nhà Hà Nội.
 • Từ tháng 9/1999 đến tháng 3/2005: Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách quận, huyện, xã phường Sở Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 4/2005 đến tháng 7/2008 là Trưởng phòng Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản thuộc Trung tâm Thẩm định giá và Bán đấu giá Tài sản – Sở Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 8/2008 đến tháng 2/2016 là Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 3/2016 đến nay là Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Tài chính VIICY Việt Nam.

Năng lực sở trường:

 • Tư vấn về tài chính ngân sách, kế toán xây dựng.
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá và đã thực hiện điều hành nhiều phiên đấu giá tài sản, bất động sản, cổ phần.

Thành tích đã đạt được:

 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trong các năm: 2006, 2007.
 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội các năm: 2007, 2010.
 • Bằng khen của Bộ Tài chính các năm: 2006, 2007.

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Quá trình công tác:

 • Từ tháng 1/1999 đến tháng 4/2005: Công tác tại Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 5/2005 đến tháng 7/2008: Công tác tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội. Chức vụ: Cán bộ phòng Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.
 • Từ tháng 8/2008 đến nay công tác tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, đảm nhiệm chức vụ như sau:
  • Từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
  • Từ tháng 8/2012 đến tháng 1/2013: Trưởng phòng Thẩm định giá 1 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
  • Từ tháng 2/2013 đến 2/2016: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 3/2016 đến nay: Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam..

Chức vụ: Trưởng phòng Thẩm định giá
Quá trình công tác:

 • – Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2008 là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thăng Long.
 • Từ tháng 9/2008 đến tháng 5/2013 là nhân viên phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 6/2013 đến 2/2016 là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 03/2016 đến nay là Trưởng phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá
Quá trình công tác:

 • Từ năm 1993 đến năm 2006 là kế toán Công ty Thi công cơ giới Xây dựng Hà Nội.
 • Từ năm 2007 đến tháng 7/2008 là kế toán Công ty CP Đầu tư Xây dựng và PT Hạ tầng Đô thị Hà Nội.
 • Từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012 là nhân viên phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 09/2012 đến 02/2016 là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 03/2016 đến nay là Phó Trưởng phòng Thẩm định giá 2 – Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam.

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá
Quá trình công tác:

 • Từ năm 2002 tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, là giảng viên và tham gia giảng dạy tại trường Cao đẳng Thủy Sản.
 • Từ năm 2008 đến 2013 là nhân viên thẩm định giá tại Công ty Thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ năm 2013 đến 2/2016 là thẩm định viên về giá, tham gia thẩm định giá trong các lĩnh vực tài sản, bất động sản và giá trị doanh nghiệp.
 • Từ tháng 03/2016 đến nay là Phó Trưởng phòng thẩm định giá 1 – Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam.

Chức vụ: Chuyên viên – Thẩm định viên về giá
Quá trình học tập:

 • Từ năm 2004 đến năm 2006: Sinh viên khoa ngôn ngữ học của trường Đại học Paris 12.
 • Từ năm 2006 đến năm 2009: Sinh viên khoa Hóa Sinh trường Đại học Paris 12.
 • Từ năm 2009 đến năm 2011: Sinh viên khoa Quản trị Marketing trường Đại học Ecole Superieur des Techniques et Managements.
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành quản trị doanh nghiệp của trường Đại học Ecole Superieur des Techniques et Managements.

Quá trình công tác:

 • Từ tháng 02/2012 đến 02/2016: Nhân viên phòng Thẩm định giá 1 – Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội.
 • Từ tháng 02/2016 đến nay: Nhân viên phòng phòng Thẩm định giá 1 – Công ty Cổ phần Tài chính Viicy Việt Nam.

Tóm tắt năng lực hành nghề: Hiện trong đội ngũ cán bộ nhân viên VIICY, 07 người có thẻ Thẩm định viên về giá, 05 người có Chứng chỉ hành nghề Đấu giá, 03 người có Chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản, 06 người có Chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng, và 03 người Chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản. Ngoài ra trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, 01 cán bộ là chuyên gia phân tích tài chính quốc tế đã qua các kỳ thi lấy chứng chỉ CFA. Trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, cán bộ Trưởng phòng bộ phận là sinh viên ưu tú tốt nghiệp xuất sắc Đại học FPT – Arena Multimedia.