Thẩm định giá

Xác định giá trị, giá cả tài sản

Từ đó chủ tài sản, bên có liên quan, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định việc mua –bán, đầu tư, cho vay tài sản, vv..

Định giá các nguồn lực

Định giá đúng giá trị thị trường của các nguồn lực góp phần cho thị trường tự động phân bổ, tối ưu các nguồn lực.

Làm minh bạch thị trường

Giá trị, giá cả của tài sản được xác định góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy sự phát triển thị trường tài sản.

Toàn cầu hóa

Thị trường được xác định một cách rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới.
Dịch vụ thẩm định giá VIICY cung cấp

Lợi ích khách hàng

Chúng tôi đặt lợi ích của Quý khách lên hàng đầu, vì vậy VIICY cam kết luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cao và chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Bảo mật thông tin

Thông tin của Quý khách cung cấp được VIICY bảo mật tuyệt đối, chúng tôi tôn trọng và không bao giờ sử dụng những thông tin đó tùy tiện và thiếu suy nghĩ.

Tính pháp lý

Dịch vụ thẩm định giá VIICY cung cấp có đầy đủ tính pháp lý và những pháp lý này có giá trị trên toàn quốc.

Giá dịch vụ

Chúng tôi hiểu rằng, giá cả rất quan trọng để Quý khách cân đối ngân sách của mình, vì vậy dịch vụ của VIICY luôn có giá hợp lý để Quý khách nhận được nhiều lợi ích nhất.
Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá bất động sản

Bao gồm đất quy hoạch; đất ở được công ty đầu cơ, mua lại; tòa nhà, trụ sở thuộc tài sản của công ty; các công trình như chung cư, khu văn phòng, khu đô thị,…

Xem chi tiết

Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá động sản

Bao gồm dây chuyền máy móc thiết bị; Thiết bị chuyên dùng trong ngành y tế, giáo dục, khai thác khoáng sản,…; Các phương tiện vận tải: ô tô, xe máy, tàu thuyền;…

Xem chi tiết

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Tạo cơ sở quan trọng phục vụ việc đưa ra quyết định đầu tư, tín dụng; thành lập, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp, cổ phần hóa, chào bán cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu,…

Xem chi tiết

Thẩm định giá trị thương hiệu

Thẩm định giá trị thương hiệu

Với mục đích tìm người mua thương hiệu, xác định giá trị các tài sản trên bảng cân đối kế toán, thu hút và cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, thế chấp thương hiệu để vay ngân hàng, hoặc có thể vì lý do thuế quan,…

Xem chi tiết

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư

Nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án…

Xem chi tiết

Thẩm định giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Thẩm định giá Quyền sở hữu trí tuệ

Xác định giá trị của một quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào thời gian, địa điểm và tính sinh lời của loại tài sản đặc biệt này. Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thể hiện giá trị qua thời gian và mức độ chấp nhận của xã hội…

Xem chi tiết

Thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản

Thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản

Xác định giá trị thực của một mỏ khoáng sản, giá trị về trữ lượng có thể khai thác, giá trị nội tại của một mỏ khoáng sản. Bao gồm các loại mỏ khoáng sản: mỏ đã đưa vào khai thác, mỏ đang nghiên cứu thăm dò, mỏ đã hoàn tất thăm dò.

Xem chi tiết

Thẩm định giá trị tài sản tài chính

Thẩm định giá trị tài sản tài chính

 

Thẩm định giá trị các loại tài sản tài chính như trái phiếu & tín phiếu Chính phủ, các loại trái phiếu doanh nghiệp, giấy nợ, nghĩa vụ cho thuê, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính,…

Xem chi tiết

Thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Theo quy định của luật đất đai và các quy định pháp luật liên quan khác, thì khi được giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau…

Xem chi tiết

Các mẫu giấy đề nghị thẩm định giá